Tillgänglighetsredogörelse samverkanswebben

Vi strävar efter att Region Sörmlands webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på regionsormland.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare
  • Vissa system som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna
  • Det finns videoklipp publicerade före 23 september 2020 som inte är syntolkade
  • Det saknas i vissa fall länkar där det tydligt beskrivs vart de leder
  • Tabeller används begränsat och fungerar i vissa fall inte korrekt i mobiler och surfplattor. 

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

e-post: webbsupport@regionsormland.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtandets innehåll följer webbdirektivet krav enligt  EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar.

Testning av webbplatsens tillgänglighet

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet. Vi har använt tredjepartsverktyg samt manuellt granskat fuktioner. Främst för att kontrollera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen.

Innehållsansvarig: Helena M Karlsson
Uppdaterat: 1 december 2023
KJDT