Vesicacentralen

Här hittar du information gällande förskrivning av blåsa- och tarmprodukter.

Vesicacentralen är en beställarcentral för blåsa- och tarmprodukter. Portalen för förskrivning heter Sesam LMN (Läkemedelsnära).

Sesam LMN

I Sesam LMN finns två behörigheter, en för bassortimentet och en för specialistsortimentet.

När du behöver förskriva produkter som inte finns i upphandlat sortiment kan du ansöka om dispens. Du kan läsa mer om dispenser under Produktinformation.

För att komma vidare på sidan kan du använda dig av länkarna i nedanstående block.

Uppdaterat: 14 september 2023
FKZZ