Hjälpmedelscentralen

Här finns information för dig som förskrivare i Sörmland om vad som är aktuellt, hur du förskriver hjälpmedel och blåsa- och tarmprodukter, regelverk och annat som du har nytta av i ditt arbete.

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 23 augusti 2023
KZ4H