Allmän information

Kostnad

Våra utbildningar är vanligtvis kostnadsfria. Seminarieavgift kan tas ut vid utbildning med extern föreläsare. Om inget annat anges så är utbildningen kostnadsfri.

Om du uteblir från en utbildning eller avbokar efter att anmälningstiden gått ut och ingen ersättare anmälts debiteras din verksamhet 450 kr.

Anmälan

Sista anmälningsdag är vanligtvis 2 veckor innan utbildningstillfället. Vi meddelar dig om du kommit med på utbildningen. Anmälan ska göras vid respektive utbildning.
Se fliken Produktvisning och utbildning.
Produktvisning och utbildning

Förtäring

Vi bjuder på fika. Meddela oss i anmälningsformuläret om du har några allergier så att vi kan beställa rätt fika. Lunch ingår inte. Information om närliggande lunchställen ges under utbildningen. Det är inte möjligt att nyttja personalmatsal på Fraktgatan, Hjälpmedelsfilialen i Nyköping och Hjälpmedelsfilialen i Katrineholm.

Uppdragsutbildning

Verksamhet eller arbetsgrupp gör en beställning via blankett angående önskad utbildning eller produktvisning. Utbildningen utformas sedan i dialog med hjälpmedelskonsulent.

Fyll i denna blankett (webropolsurveys.com) för att anmäla intresse.

Uppdaterat: 19 juli 2023
X7WR