Information till brukare

Här finns information du som förskrivare ska lämna till brukare om bland annat ansvar vid lån av hjälpmedel, återlämning av hjälpmedel, ersättning vid bristande skötsel samt eventuella avgifter.

Uppdaterat: 15 september 2023
ZSF6