Blanketter, beställningsunderlag och lathundar

Blanketter, beställningsunderlag och lathundar från Hjälpmedelscentralen

Du använder blankett Förskrivning av hjälpmedel från HMC för att skicka in en förskrivning via Filetransfer.
Se mer information under sidan Förskrivning av hjälpmedel.

Förskrivning av hjälpmedel från HMC (pdf)
Instruktion Filetransfer (word)

Här nedan finns beställningsunderlag för olika hjälpmedel samt övriga underlag.

Blanketter, beställningsunderlag, lathundar

Innehållsansvarig: Hjälpmedelscentralen
Uppdaterat: 14 september 2023
UTXF