Förskrivning av hjälpmedel

Förskrivning av individuella hjälpmedel

Hjälpmedel ska förskrivas via webSesam eller blankett som skickas till Hjälpmedelscentralen via Filetransfer.

Vid utlämning till patient från kundlager förskrivs hjälpmedlet via webSesam.

Vid förskrivning av hjälpmedel med andra komponenter än standard ska de beställas i webSesam och inställningar ska anges i rutan övrig information (se webSesam-dokumentation).

Om Hjälpmedelscentralen har likvärdiga hjälpmedel på lager kommer dessa levereras i första hand. Hjälpmedlet byts automatiskt ut på din beställning i webSesam. Detta kallas tvingande byte.

När ett visst hjälpmedel inte kan förskrivas i webSesam vid till exempel tvingande byte, handläggarärenden, om personen har skyddade personuppgifter eller inte bor i Sörmland ska förskrivningen med beställningsunderlag skickas till Hjälpmedelscentralen via Filetransfer. 

Vid vissa förskrivningar krävs att du skickar in ytterliggare underlag för att komplettera beställningen. Exempelvis vid beställning av elrullstol, drivaggregat och sängar.

Blanketter och beställningsunderlag
Filetransfer för hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel

Uppdaterat: 17 augusti 2023
XDYX