Starta Web Access

Instruktion för annan dator, som inte är regionens.

 • Välj inloggning: Web Access

Aktuella meddelanden, instruktioner, felsökningshjälp och installationer.

Inställningar

Tillförlitliga platser behöver anges i Internet Explorer. Lägg till https://webaccess.dll.se.

 1. Meny Verktyg, Internetalternativ och fliken Säkerhet
 2. Markera Tillförlitliga platser, tryck på Platser
 3. Tryck Lägg till, och sedan Stäng
 4. OK för att avsluta

Installation

Om SITHS-kort måste användas för t ex inloggning i NCS Vårdportal behövs programmet Net iD

Logga in

 • Ange ditt användarnamn
 • Ange ditt lösenord (utan å, ä, ö)
 • Ange ny Pointsharpkod från app eller dosa
 • Tryck på Logga in

Vid första inloggningen

Eventuellt kan ett tillägg i Internet Explorer samt en Citrixklient behöva installeras. Båda behövs, följ i så fall dessa punkter:

 • Godkänn Citrix licensavtal
 • klicka på Installera
 • Kör
 • OK

Tryck på Start och acceptera licensavtal

 • Next
 • Install
 • Finish

Starta Skrivbordet eller applikation

Flik SKRIVBORD för Insidan, e-post, NCS Vårdportal, Officeprogram

Starta Internet Explorer: Start, Alla program, Tillbehör, Internet Explorer
Starta Officeprogram: Start, Alla program, Microsoft Office –välj program


Flik APPAR för andra applikationer

Har du behörighet till andra applikationer så visas de här.

Logga ut – viktigt att det görs korrekt

• Från Skrivbordet via innersta Startknappen eller från applikation
• Från portalsidan upp till höger i färgmenyn Logga ut (kugghjulet)

Support

Servicedesk IT: 016-10 53 50, val 2

Uppdaterat: 10 februari 2023
QFG6