Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation från Region Sörmland.
Vid frågor hör du av dig till Kontaktcenter, tel. 016-10 32 00.

2020-06-22 Mälarsjukhuset: Sprängningar startar

Sprängningar startar vid Mälarsjukhuset vecka 26.

Tider för sprängningarna är vardagar klockan:

  • 07:15
  • 12:15
  • 17:15
  • 18:15

Observera att viss teknisk utrustning behöver vara avstängd.

Vid varje sprängtillfälle stängs en del av Kungsvägen. Samtidigt stängs även kulvert till/från E40 (målpunkt K) och E22 (målpunkt L). Det kommer att finnas vakter som är uppkopplade till hjärtlarmet, de avbryter omgående tilltänkt sprängning om hjärtlarmet är utlöst. "Hjärtcykeln", med larmpersonal kommer alltid att kunna passera i kulverten.

Var observant på att inte stå vid de fönster som markerats med varningsskylt när signalen går. Om vi inte kan spränga på grund av att säkerhetsreglerna inte respekteras försenas bygget.

Läs mer: https://regionsormland.se/halsa-vard/sjukhus-i-sormland/vi-bygger-sormlands-sjukhus/malarsjukhuset/

Aktuella driftstörningar

Innehållsansvarig: Kontaktcenter
Uppdaterat: 24 juni 2020
XGV8