Nyköpings lasarett

På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten samt kommande projekt som ligger nära i tiden.

Pågående projekt

1. En ny akut- och operationsbyggnad

Huset står på plats. Driftsättning pågår. Operationsverksamheten och steriltekniska enheten är inflyttade. 

Läs mer om den nya vårdbyggnaden

2. Renovering av N3

Vårdbyggnaden intill den pågående akut- och operationsuppbyggnaden är färdigrenoverad. Driftsättning pågår.

3. Byggnation av nytt fläktrum

Vi bygger ett nytt fläktrum. Fläktrummet kommer byggas ut på plan 13 och frigör yta på plan 4 i hus N1. Arbetet planeras pågå i cirka ett år.

Lätt rivning pågår på plan 1-4.

4. Etablering ombyggnation

Vi bygger om på plan 2 i N6 för ortopedimottagningen som så småningom ska flytta in. Utanför spärras det av för hantering av material.

5. Avstängda parkeringar

Vi byter ut vattenledningar i marken. Parkeringsytan omvandlas därför till allmänna parkeringsplatser fram till årsskiftet. Personal hänvisas till övriga personalparkeringar.

Högersvängen mot Fåfängans väg är avstängd och bilister hänvisas till att åka över parkeringen. Skyltning finns på plats. 

KONTAKTCENTER

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss på Kontaktcenter! Våra öppettider är: Måndag-Fredag 07:00-16:00 kontaktcenter@regionsormland.se telefon: 016-103200

Innehållsansvarig: Therese E Gustafsson
Uppdaterat: 20 februari 2024
7KVH