Fleximat

Fleximat är ett flexibelt måltidsystem där patienten får välja vad och när hen vill äta.
Så här arbetar du på vårdavdelningen där vi serverar måltidssystemet Fleximat.

Under varje processteg hittar du viktiga dokument för ditt arbete.

Förbereda avdelning för fleximat

Fastighetsservice planerar och genomför ombyggnation enligt Gestaltningskoncept för Fleximat. Vid behov uppförs provisoriskt avdelningskök under ombyggnationen. Inventarier beställs enligt Gestaltningskonceptet.

1.Tillaga och distribuera måltider

I produktionsköket finns tydlig produktionsplanering över hur råvaror köps in, måltiderna tillagas, förpackas och distribueras. Måltiderna kylförvaras i produktionsköket innan leverans till vårdavdelningarna eller annan ort sker. Med hjälp av diskvagnar transporteras smutsigt och rent diskgods mellan vårdavdelningarna, mottagningsköken och produktionsköket i Nyköping.

2. Förbereda för måltider på avdelning

Fleximat är ett flexibelt måltidssystem där patienten själv får välja vad och när hen vill äta. Det krävs goda förberedelser på vårdavdelningen innan servering av måltid kan ske. Beställningar samt lagerkontroll genomförs. Patienterna erbjuds våra måltider i mötet med måltidsvärd eller vårdpersonal. Vårt utbud presenteras med hjälp av meny och monter. Vidare skapas en god måltidsmiljö för att måltidsupplevelsen ska bli optimal.

3. Servera måltider

Efter att patienten valt vilken maträtt och när hen vill äta sker förberedelser inför servering. Uttag av maträtten registreras i kylskåpsapp. Maträtten värms upp och dukas på bricka. Patienten blir serverad måltiden och erbjuds även tillbehör och påtår. Mötet med patienten är en viktig del i hela måltidsupplevelsen. Efter servering sker avdukning och diskhantering.

4. Följa upp kvalitet

Måltidsupplevelsen följs upp kontinuerligt med hjälp av digitala checklistor. Egenkontrollprogram efterföljs, matsvinnmätningar genomförs och kontinuerlig återkoppling sker mellan produktionskök och avdelningskök. Patient- och produktundersökningar sker enligt fastställd tidsplan.

5. Utveckla måltidsupplevelsen

För att nå en optimal måltidsupplevelse sker en ständig utveckling av måltidssystemet Fleximat.

Uppdaterat: 26 mars 2024
W7PY