Verksamhetsnära tjänster

Här hittar du tjänster som ligger nära din verksamhet.

Exempel på verksamhetsnära tjänster.

  • Brev & paket
  • Livsmedel till personal
  • Lokalvård
  • Ordningsvakt
  • Transport
  • Väktare för hembesök
Uppdaterat: 15 mars 2019
CE88