5 mars 2019

Reklistan 2019

Nu har årets Reklista som innehåller Region Sörmlands rekommenderade läkemedel 2019 kommit.
I TerapiTips 1 finns kommentarer från våra expertgrupper om de förändringar som gjorts i årets Reklista.

Här kan du läsa mer om Regions Sörmlands läkemedelsrekommendationer

 Reklistan 2019 och TerapiTips 1

61VK