10 januari 2022

Uppdaterat sortiment och reviderad rutin för akut- och buffertläkemedels-förråd

Akut- och buffertläkemedelsförråd är ett komplement till dosordinerade läkemedel och läkemedel förskrivna på recept.

 Sjuksköterska/distriktssköterska på särskilda boenden/hemsjukvård har alltid tillgång till förråden. Läkemedelssortimentet och tillhörande dokument för hantering av akut- och buffertläkemedel revideras regelbundet för att stämma överens med aktuella arbetssätt och andra styrande dokument. Det nya sortimentet gäller från 10 januari 2022 till och med 2023. De extra covid-19-relaterade läkemedlen som funnits tillgängliga för beställningar under en period av pandemin har nu tagits bort ur Proceedo.

Standardiserade akut- och buffertläkemedelsförråd finns för att:

  • tillhandahålla läkemedel så att patienters tillstånd snabbt kan behandlas vid akuta dosändringar och nyinsättningar utan att patienten behöver uppsöka sjukvård och/eller apotek
  • undvika akuta omdispenseringar för dosexpedierade läkemedel
  • underlätta för ansvarig läkare att ordinera utifrån ett enhetligt sortiment för hela länet
  • patienter som ordineras en kort antibiotikakur ska kunna förses med hela kuren från förrådet
  • sjuksköterska/distriktssköterska ska kunna iordningställa och administrera/överlämna läkemedel enligt generella direktiv om läkemedelsbehandling.

Länk till läkemedelssortiment och rutin

 

YC5Q