1 mars 2024

Vårens vaccinationer mot covid-19

Från och med idag 1 mars gäller Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för vaccination mot covid-19.

En påfyllnadsdos under våren erbjuds:

  • De som är 80 år eller äldre.
  • De som är 65 år eller äldre och behöver daglig omsorg från hemtjänsten eller bor på ett korttidsboende eller särskilt boende.

De som bara har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor rekommenderas inte vaccination.

– De som behöver sjukhusvård på grund av covid-19 är de som är 80 år eller äldre och personer över 65 år med ökad skörhet som av olika skäl behöver daglig hjälp. Det är utifrån det rekommendationerna är utformade, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare i Sörmland.

I Sörmland kommer vaccinationer framförallt erbjudas under april månad.

Kallelser till vaccination på vårdcentral skickas till de som är 80 år eller äldre. De som har daglig omsorg bokar tid för vaccination själv.

Läs mer

Vaccination mot covid-19

HPTC