Checklista Web Access - vid problem

Hjälp vid felsökning, följ punkterna nedan.

Inloggningsproblem

Första steget i inloggningen till Region Sörmland med Användarnamn, Lösenord och Pointsharpkod.

Om du har en ny app

 • kontrollera att du har rätt app "Pointsharp Login" eller "Pointsharp" - inte "Pointsharp PIN"

Om du har en ny mobil

 • du måste använda en ny Aktiveringskod
 • du kan inte använda en tidigare Aktiveringskod som använts på annan mobil tidigare
 • helt nya användare får alltid en ny kod
 • personal kan beställa en ny Aktiveringskod via formulär på Insidan
 • externa användare kontaktar vår support för att få en ny Aktiveringskod - se nedan

Felmeddelande

Visas felmeddelandet "The Credentials you typed are incorrect. Please try again or contact your helpdesk or system administrator", betyder det att något av de tre fälten är fel.

 • användarnamn
 • lösenord (utan å, ä, ö)
 • Pointsharpkod (engångskod från app eller dosa)

Användarnamn - kontrollera uppgiften du fått

Lösenord - kontrollera bokstäver, gemener eller versaler, eller kontakta vår support för ett nytt

Pointsharpkod - ring vår support och uppge en färsk engångskod från app/dosa, så kan de testa koden. Om den är giltig behövs ingen åtgärd.

Om engångskoden är felaktig, från app eller dosa:

 • App. Om den är ogiltig måste de skicka ut en ny Aktiveringskod, som du först måste registrera i appen innan appen kan ge giltig engångskod. 
 • Dosa. Om den är ogiltig kan vår support synka dosan genom att de får ytterligare en kod från dig och se om det går bra, därefter testa igen med ytterligare en ny kod från dig, och då förhoppnings med godkänt resutat.

När du får en ny Aktiveringskod via mejl:

 • skickas den automatiskt till din registrerade e-post (kommer direkt)
 • kan den inte skickas till annan e-post adress
 • Ämne: Pointsharp Token
 • Från: mail_pointsharp
 • koden står i mejlet ""Activation code: xxxxxx"
 • kontrollera Skräpposten om du inte ser mejlet (hamnar ibland där)
 • registrera Aktiveringskoden i appen
 • gör ett nytt inloggningsförsök efter omstart av din webbläsare

Problem att starta ikon från fliken "SKRIVBORD" eller "APPAR"

Problem uppstår i nästa steg - efter den första inloggningen 

 1. Föregående utloggning har inte gjorts korrekt - försök igen
 2. Problem med Citrixprogrammet - regionens dator: måste anmälas och åtgärdas av tekniker, annan dator: installera om programmet Citrix Workspace App
 3. Inställlning av "Tillförlitliga platser" saknas i Internet Explorer
 4. Felmeddelande "Error. Not av privileged User" - fel inloggning vald Extern OWA i stället för Web Access

Möjliga orsaker till problem kan vara ominstallation av dator, uppdatering av virusprogram mm.

Support

Servicedesk IT: 016-10 53 50, val 2

Uppdaterat: 10 februari 2023
MARG