Produktvisning och utbildning

Produktvisning och utbildning

Hjälpmedelscentralen rekommenderar och tillhandahåller olika produktutbildningar.
På produktutbildningar får man en mer detaljerad kunskap som behövs för att förskriva olika hjälpmedel.

Produktvisning och utbildning är utbildningar med fastställt datum.
En intresseanmälan innebär att förskrivaren lämnar sitt intresse till önskad utbildning.
När tillräckligt många anmält sitt intresse planeras en utbildning.

Alla produktvisningar och utbildningar anmäls via Webropol om inget annat anges.

2023

Oktober

November


Intresseanmälan

Uppdaterat: 12 september 2023
7MYH