Beställning, leveranser och service av hjälpmedel

Här hittar du bland annat information om beställningar, leveranser och service av hjälpmedel. Här finns också sortimentsöversikter med de produkter som är upphandlade och ska användas i första hand.

Uppdaterat: 15 september 2023
2C1X