Kris- och katastrof - Region Sörmland

Region Sörmland har en kris- och katastrofmedicinsk beredskap och planering finns för hur särskilda händelser ska hanteras. Vissa händelser måste organiseras och ledas på ett särskilt sätt och regionen har regionala och lokala katastrofplaner som beskriver hur detta ska ske.

Tjänsteman i beredskap

Dygnet runt, året runt finns det alltid en person i regionen som har beredskap för att kunna hantera och organisera sjukvården vid en särskild händelse eller när det finns risk för att en särskild händelse ska ske. Funktionen kallas TiB (Tjänsteman i Beredskap). Den har som uppgift att ta emot larm enligt särskilda kriterier, bedöma larmet samt etablera en särskild sjukvårdsledning när så behov finns.

Vid större olyckor eller kriser i länet, lägger regionen ut viktig information till allmänheten. Detta sker som ett komplement till annan information som går ut till allmänheten via andra medier.

Så här fungerar kris- och katastroforganisationen

Regionens hälso- och sjukvård har en central roll vid en särskild händelse, stora olyckor/katastrofer, extraordinära händelser och vid olika svåra påfrestningar på samhället. Skadade människor ska snabbt tas omhand på ett kvalificerat sätt. Ibland inträffar händelser som drabbar både individer och samhället ex trafikolyckor, el- vattenavbrott, bränder, utbrott av en allvarlig smitta med mera. Ett viktigt mål för den katastrofmedicinska beredskapen är att kunna möta obalans mellan behov och resurser för att minimera konsekvenserna för såväl somatiska som psykiska följdverkningar för de drabbade patienterna.

Region Sörmland samverkar med exempelvis polisen, räddningstjänsten och länsstyrelsen före, under och efter större händelser.

Vid frågor kontakta oss på krisberedskap@regionsormland.se eller ring via växeln 0155-24 50 00.

Innehållsansvarig: Åsa Hessel
Uppdaterat: 8 november 2023
2KDM