Befolkningsundersökningar

Region Sörmland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, både till unga och vuxna. Resultaten från undersökningarna används som planerings- och kunskapsunderlag i regionen och i kommunerna och för att vidareutveckla länets folkhälsoarbete.

Här hittar du statistik om sörmlänningarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa och Liv & Hälsa ung så kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 25 april 2023
TTU3