Fortbildning

Närmare 130 deltagare från bibliotek, barnhälsovård och förskolor deltog fysiskt eller digitalt när Språkslottet höll utbildning om flerspråkighet och levnadsvillkor för barn 0-3 år på Sörmlands museum den 20 april.

Förmiddagen innehöll presentation kring levnadsvillkor i Sörmland, risk- och skyddsfaktorer för språkutveckling och konkreta tips på hur omgivningen kan främja en god språkutveckling för alla barn.

Under eftermiddagen fortsatte arbetet med projektets expertgrupper. Med hjälp av Lego fick våra representanter fördjupa sig i vad samverkan är för dem och hur de i respektive kommuner kan samverka tillsammans inom Språkslottet.

Några citat från övningen att bygga samverkan

  • "Poängen är att alla delar är olika, men tillsammans kan vi bygga större saker"
  • "För att nå flaggan på toppen måste vi samarbeta, en håller i stegen, en hjälper och klättrar. Vi kommer högre om vi hjälps åt..."
  • "De olika färgerna symboliserar mångfald – vi är alla olika men kan byggas ihop ändå!"
  • "Vi har mycket grönt, det står för hållbarhet. Vi vill bygga något som håller över tid."
  • "Vi har byggt en trappa, som symboliserar att vi tar några steg upp, sedan går det ner igen, men för varje försök kommer vi högre och högre."
  • "Vi har en bro, som ett hinder, som alla måste över. Men vi kommer från olika håll och har olika förutsättningar att kunna ta oss över. Vi behöver lyssna in varandra och hjälpas åt".

Här hittar du alla presentationer från dagen:

Språkslottet 20 april 2023

Elvira Ashby

Eva-Kristina Salameh

 

Uppdaterat: 8 maj 2023
ABAS