Begrepp

Genom projektet samlar och kommunicerar vi det vi gör under ett tak; Språkslottet. Vi vill skapa tydlighet och kommunicera språkkedjan till familjerna, internt i verksamheterna och till beslutsfattare. I det arbetet använder vi några olika metoder och begrepp.

Tjänstedesign

Tjänstedesign är användardriven innovation och består av olika metoder för att ta reda på vad en användare av en produkt eller tjänst vill ha och behöver. Vi i projekt Språkslottet behöver främst öka våra kunskaper om vad barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet i Sörmland, vill och behöver.

Vi vill att fler vuxna i barns närhet har insett läsningens betydelse och läser oftare för sina barn och på ett mer interaktivt sätt. Målet är även att alla yrkeskategorier känner sig stärkta i att arbeta familjecenterat kring barnens språkutveckling. Vi vill genom projektet sätta en hållbar organisation och struktur för sektorsövergripande samverkan, så att den inte blir person- eller verksamhetsberoende. För att lyckas med detta räcker det inte att fortsätta göra i samma spår – utan det behövs innovation, kreativt samarbete och kunskapsdelning för att vi ska nå dit.

Dialogläsning

Dialogläsning är att göra barnet delaktig i läsningen. Det kan vara att prata om det som syns på bilderna, fråga hur något på bilderna låter eller att be barnet peka på något i boken. Barns språkutveckling stimuleras som mest när det pågår ett samtal mellan barn och förälder.

Det fina med dialogläsning är att det är något man som förälder kan börja med nästan direkt efter att barnet föds. Dialogläsning handlar inte om att barnet ska förstå det du läser, utan om att stärka relationen mellan förälder och barn och att stimulera barnets kreativitet och fantasi.

Varför ska man läsa för små barn?

  • Stärker relationen, ger trygghet och närhet
  • Stärker barnets fantasi och kreativitet
  • Ger ökad uthållighet och uppmärksamhet
  • Stärker ordförråd och grammatik på sikt
  • Ger barnet ett försprång inför senare läs- och skrivutveckling

Family Literacy

 

 

Uppdaterat: 31 mars 2023
KBJ7