Elektronisk handel med Region Sörmland och Folktandvården Sörmland AB

Region Sörmland arbetar aktivt med att införa Elektronisk handel.
Syftet är att skapa effektivare inköpsprocesser med hjälp av vårt IT-stöd. Det betyder att hela flödet från beställning via leverans till fakturahantering sker elektroniskt.

Vi vill att du som leverantör inför e-handel och kan erbjuda anslutning på följande sätt:

  • Integration med vårt e-handelssystem, Visma Proceedo enligt SFTI standard.
  • Order via e-post och katalog i excelformat (enligt vår mall)
  • Vismas Supplier Center (leverantörsportal)
    En kostandsfri tjänst för att ta emot order, skicka ordersvar, skicka faktura samt posta in produktkatalog.

De olika lösningarna ovan kan kombineras för olika delar i processen. T ex kan varukatalogen hanteras via excel, medans ordern integreras och skickas enligt PEPPOL eller Edifact.

Här kan du läsa mer om SFTI:s standard:
SFTI:s affärsprocesser och rekommenderade standarder

Komma igång med e-handel

Kontakta oss på e-handel@regionsormland.se för att diskutera vilken lösning som passar bäst utifrån era förutsättningar.

Uppdaterat: 3 juli 2023
G1FC