Sjukhusbiblioteken i Sörmlands databaser

Beslutsstöd, referensdatabaser och översiktsdatabaser för medicinska frågor.

I en del databaser behöver du logga in för att kunna söka, i andra måste du logga in för att kunna läsa artiklar i fulltext. Som anställd i Region Sörmland loggar du in med ditt inlogg och lösenord. Som anställd i verksamhet med avtal kan du ansöka om inloggningsuppgifter. Läs mer om åtkomst och inloggningsuppgifter utanför Region Sörmlands nätverk.

Cinahl

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Referensdatabas som täcker ämnena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi.

Clinical Key

ClinicalKey är en medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare. I ClinicalKey hittar du elektroniska tidskrifter och böcker med klinisk inriktning. Här finns även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar (FirstConsult). Allt innehåll är på engelska.

Cochrane Library

Innehåller sju deldatabaser, däribland de systematiska översikterna från det vetenskapliga nätverket The Cochrane Collaboration.

e-Sök

e-Sök ger dig möjlighet att söka i flera olika databasers innehåll samtidigt och fungerar som ett komplement till våra andra sökverktyg. Observera att Sjukhusbibliotekens bokbestånd ej är sökbart i e-Sök, detta söks i bibliotekskatalogen.

PsycInfo

Referensdatabas med artiklar inom beteendevetenskap och psykologi.

PubMed

Innehåller referenser inom framförallt biomedicin. Medline ingår som en del av PubMed.

SveMed+

Referenser till artiklar inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik ur skandinaviska tidskrifter.

SwePub

Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Materialet hämtas från ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.

Svensk MeSH

Översättning mellan svenska och engelska MeSH-termer. Svensk MeSH bygger på MeSH Database, NLMs databas med engelska MeSH-termer.

Trip database

Turning Research Into Practice. Metasökmotor, genomsöker ett stort antal webbsidor/databaser efter evidensbaserat material.

UpToDate

UpToDate är ett kliniskt beslutsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandling, prevention och prognos. Allt material är sammanställt och skrivet av kliniskt verksamma läkare. Evidensgradering anges när det finns.

Få tips på fler databaser

Fråga oss på Sjukhusbiblioteken i Sörmland så tipsar vi om fler databaser som passar just din informationsfråga. För anställda i Region Sörmland och personal i verksamhet med avtal erbjuder vi även sökuppdrag, handledning, utbildning och visning av databaser och informationssökning.

Utbildning och handledning

Sjukhusbiblioteken erbjuder service till regionanställda och personal i verksamheter med avtal: sökuppdrag, enskild handledning, anpassad utbildning samt visning av appar och verktyg.

Åtkomst och inlogg

Läs mer om hur du loggar in för att söka i databaser och läsa artiklar utanför Landstingets nätverk.

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 11 november 2021
F64Y