Handledning och utbildning

Sjukhusbiblioteken i Sörmland erbjuder anpassad service beroende på om du är anställd i Region Sörmland, anställd i en verksamhet med avtal, student inom vårdrelaterade ämnen eller patient och närstående.

Som patient och närstående, student inom vårdrelaterade ämnen, anställd i Region Sörmland eller i verksamhet med avtal är du välkommen att använda sjukhusbiblioteken för att läsa tidningar och tidskrifter, låna böcker och ljudböcker, använda datorer med mera.

Anställd i Region Sörmland och anställd i verksamhet med avtal

Som anställd i Region Sörmland eller anställd i verksamhet med avtal med Region Sörmland har du genom Sjukhusbiblioteken i Sörmland förutom lån av böcker och andra medier tillgång till databaser, tidskrifter och e-böcker. Om du söker en artikel eller bok som vi inte har, hör av dig till oss så kan vi ofta hjälpa till med att få tag på den. Vi har även utbildningar i informationssökning och erbjuder enskild handledning om det är något särskilt du vill ha hjälp med:

Instruktionsfilmer på YouTube

vår YouTube-kanal Sjukhusbiblioteken Sörmland delar vi tips på till exempel hur du kan söka i PubMed, hur du kan läsa artiklar hemifrån och hur du kan använda Zotero för referenshantering.

Enskild handledning

Vill du lära dig mer om någon särskild databas eller att en bibliotekarie sitter med när du söker? Vi erbjuder individuell handledning utifrån dina frågeställningar.

Sökuppdrag

Har du en preciserad frågeställning och vill att Sjukhusbiblioteken i Sörmland ska göra en informationssökning? Du får en sammanställd referenslista med kommentarer kring sökning, söktermer och strategi.

Sjukhusbiblioteken tar inte ställning i sakfrågor utan redovisar i förekommande fall endast respektive författares slutsatser. Ingående material bedöms inte och granskas inte av någon sakkunnig.

Anpassad utbildning

Har du en idé om vad du och dina kollegor skulle vilja lära er? Sjukhusbiblioteken i Sörmland anpassar utbildning efter era behov, kontakta oss så diskuterar vi gemensamt hur upplägget kan se ut.

Visning

Sjukhusbiblioteken i Sörmland kan visa användbara appar och andra verktyg på ett av era befintliga möten. Ge oss 15 minuter så ger vi er det ni behöver veta för att komma igång.

Länkar till databaser och vetenskapliga tidskrifter

Uppdaterat: 16 september 2019
NRDM