Sökhandledning och utbildning

Sjukhusbiblioteken i Sörmland erbjuder anpassad service beroende på om du är anställd i Region Sörmland, anställd i en verksamhet med avtal, student inom vårdrelaterade ämnen eller patient och närstående.

Som patient och närstående, student inom vårdrelaterade ämnen, anställd i Region Sörmland eller i verksamhet med avtal är du välkommen att använda sjukhusbiblioteken för att läsa tidningar och tidskrifter, låna böcker och andra medier, använda datorer med mera.

Sökhandledning

Som anställd i Region Sörmland eller anställd i verksamhet med avtal med Region Sörmland har du genom Sjukhusbiblioteken i Sörmland, förutom lån av böcker och andra medier tillgång till databaser, tidskrifter och e-böcker. Vi har även utbildningar i informationssökning och erbjuder enskild handledning om det är något särskilt du vill ha hjälp med.

Vill du lära dig mer om någon särskild databas eller att en bibliotekarie sitter med när du söker? Vi erbjuder individuell handledning utifrån dina frågeställningar. Vi visar gärna användbara appar och andra verktyg, som UpToDate, BrowZine eller ClinicalKey.Vi kan ses på din arbetsplats, på biblioteket eller mötas digitalt beroende på de restriktioner som gäller.

Instruktionsfilmer på YouTube

På vår YouTube-kanal Sjukhusbiblioteken Sörmland delar vi tips på hur du kan söka i PubMed, hur du kan läsa artiklar hemifrån och hur du kan använda Zotero för referenshantering m.m.

Anpassad utbildning

Har du en idé om vad du och dina kollegor skulle vilja lära er? Sjukhusbiblioteken i Sörmland anpassar utbildning efter era behov, kontakta oss så diskuterar vi gemensamt hur upplägget kan se ut.

Fler av Sjukhusbibliotekens tjänster

Vi erbjuder även sökuppdrag och deltar som kliniska bibliotekarier på kliniker och möten. Läs mer här:

Länkar till databaser och vetenskapliga tidskrifter

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 23 december 2021
WG3W