Stödmaterial

Nedan listar vi rapporter, regeringsuppdrag, överenskommelser och liknande dokument med relevans för vårt arbete med försäkringsmedicinska frågor.

Dokumenten finns på andra webbplatser och länkarna öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingens uppdrag

Nedan länkas till Arbetsförmedlingens webbplats för information om anställningsstöd.

Intygstjänster Filmer - Inera

Intygstjänster inom Inera har tagit fram introduktionsfilmer om Webcert, Rehabstöd och Intygsstatistik. Nedan finns länkar till filmerna som ligger på YouTube och öppnas i nytt fönster.

Riksrevisionen

Nedan listas rapporter från Riksrevisionen. Länkarna öppnas i nytt fönster på riksrevisionen.se.

Metodstöd rehabiliteringskoordinering

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram ett metodstöd för koordinering vid rehabilitering och sjukskrivning. Det finns på vårdhandboken.se samt att beställa i tryckt form från SKR.

Rapporter

Här har vi samlat länkar till rapporter inom området sjukskrivning och försäkringsmedicin. Länkarna öppnas i nytt fönster och dokumenten finns publicerade på andra organisationers webbplatser.

Innehållsansvarig: Charlotte Demelew Westerberg
Uppdaterat: 3 maj 2023
HCUF