Fritidsföreningen Eskilstuna

Fritidsföreningen Mälarsjukhuset (MSE Fritid) har som målsättning att främja de anställdas fysiska och psykiska välbefinnande samt att härigenom bidra till ökad trivsel och sammanhållning på arbetsplatsen.

Medlemsskap

Alla anställda i Region Sörmland är automatiskt medlemmar i MSE Fritid. Som medlemsbevis används eTjänstekortet.

Härutöver kan medlemskap i vissa fall lösas för 200 kr/år, t ex verksamheter belägna i landstingets lokaler.

MSE Fritids kansli

Du är välkommen till vårt klubbkansli  där du träffar vår kanslist Anneli Alros. Här kan du köpa det vi erbjuder i vår butik, t ex biobiljetter, anmäla dig till de aktiviteter vi ordnar mm.  

Kontaktuppgifter

Öppet tisdagar mellan kl 14.00 och 18.00 OBS! Tisdagen den 2 november är kansliet öppet mellan kl 12.30-14.15 samt mellan kl 16.15-18.00.  Telefonnummer: 016 - 10 51 46 (internt 05146)

Uppdaterat: 25 maj 2021
6TV4