Att erhålla legitimation

Information om AT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig dator-baserad examination eAT-provet.

Skrivtid

Skrivtid: 9.00-14.00 (5 timmar utan paus)

Beslut i AT-nämnden

Ny Behörighet för att deltaga i eAT-provet: Från och med 2016 ska alla AT-läkare genomfört 4 godkända medsittningar (ett i vardera ämne) för att kunna deltaga.

Ifyllda bedömningsmallarna ska skickas i original eller vidimerade kopior senast måndagen efter sista anmälningsdagen från samtliga fyra huvudplaceringar. Din anmälan registreras först när ditt examensbevis/beslut från Socialstyrelsen inkommit till sekretariatet för AT-prov.

Länk till atprovet.se

AT-prov under 2020

Provdatum / sista anmälningsdag

28 aug 7 aug 15.00
20 nov 30 okt 15.00

Uppdaterat: 18 juni 2020
FRBF