När du studerar i annat EU-land

Om du studerar till läkare i annat EU-land kan du söka en tjänst som läkarassistent hos oss sommartid, för att få inblick i det svenska sjukvårdssystemet. Vi tar också emot studerande från andra utbildningar inom EU.

Söka tjänst som läkarassistent

Du kan söka till läkarassistent om du studerar vid en utländsk fakultet inom EU och har fullgjort minst termin nio. Hos oss får du en värdefull och lärorik inblick i det svenska sjukvårdssystemet. Samtidigt får du viktig arbetslivserfarenhet.

Som läkarassistent kan du jobba inom olika specialiteter på våra sjukhus i Eskilstuna, Nyköping eller Katrineholm. Du kan också arbeta på någon av våra vårdcentraler.

Hitta lediga läkarassistenttjänster på Region Sörmlands webbplats

Söka praktik när du studerar utomlands inom EU

Om du är svenskspråkig men utlandsstuderande inom EU kan du ansöka om att göra praktik hos oss under din utbildning. Dock är det tyvärr väldigt få som vi kan erbjuda praktik. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig om vi hittar en praktikplats till dig. Återkoppling kommer 2-3 veckor innan aktuell period, om vi mot förmodan hittar en plats till dig.

Kontaktperson för praktik
Studierektor VFU Anna Arnholm
Telefon: 0155-24 57 58
Mobil: 072-146 87 18
e-post: anna.arnholm@regionsormland.se

          
Har du vaccinerats mot hepatit B? (Obligatoriskt fält)

Har du testat dig gällande MRSA? (Obligatoriskt fält)

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till webbsupport@regionsormland.se och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Uppdaterat: 17 januari 2024
7GW6