PTP hos oss

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för dig som psykolog. Under din praktiska tjänstgöring börjar du din utveckling mot en professionell identitet genom att tillämpa dina kunskaper från psykologutbildningen. Genom bland annat rekrytering av PTP-psykologer vill vi säkerställa framtida behov av psykologer i Sörmland.


PTP ger övning och fördjupade kunskaper i yrket och dess olika ansvars- och kompetensområden inom en organisation. Samtidigt som PTP-psykologen arbetar under eget yrkesansvar med regelbunden handledning, deltar alla PTP-psykologer i Region Sörmland i vårt PTP-program. Under programdagarna hålls föreläsningar och seminarier, men tid och tillfälle ges också till reflektion om psykologrollen. Stor vikt läggs vid att skapa en gemenskap med PTP-kollegorna under året.

Programmet är kostnadsfritt och hålls ihop av studierektor som också ger råd och stöd under året till både PTP-psykologer, PTP-handledare och chefer.

PTP-programmet tillhandahåller även utbildning och träffar för PTP-handledare i Region Sörmland. Utöver de PTP-psykologer som anställs och finansieras av verksamheterna i Region Sörmland, rekryteras även ett antal centralt finansierade PTP-tjänster varje termin. Placeringen av dessa PTP-tjänster varieraras mellan olika divisioner och länsdelar. Särskilda krav finns för att kunna ta emot en centralt finansierad PTP-psykolog. Alla PTP-psykologer deltar i programmet oavsett finansiering. Sammanlagt finns det cirka 20-25 PTP-psykologer kontinuerligt i programmet.

Då målet med programmet även är att bidra till en god och jämn kvalitet av PTP-tjänsterna i hela länet, arbetar studierektorn också kontinuerligt med kvalitetssäkring och utveckling av PTP-tjänsterna och programmet. PTP-programmet finns med på två psykologmässor varje år, både för att marknadsföra Region Sörmlands arbete med PTP-tjänster och PTP-programmet och att kunna föra en dialog med studenter om deras kommande önskemål och behov.

Fler och fler utlandsutbildade psykologer, både inom och utanför EU, söker PTP-tjänster hos oss, vilket vi uppskattar. Några behöver komplettera sin utbildning inför start av PTP. Socialstyrelsen bedömer grundutbildningen och ger sedan kompletteringskrav till psykologen. Vänd dig gärna till studierektorn för råd och stöd i denna fråga.

Vi söker PTP-psykologer till PTP-programmet två gånger per år (februari/mars och september/oktober).

 

Kontaktperson
Camilla Åhlander
Camilla.ahlander@regionsormland.se

Relaterad information

Här hittar du information om PTP-handboken och Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer.

Uppdaterat: 12 mars 2024
CCGT