Arbetsplatsförlagt lärande

Vi välkomnar dig som vill göra arbetsplatsförlagt lärande, APL, hos oss och prioriterar elever från skolor i Sörmland. Efter din APL har du ofta goda chanser att få en anställning hos oss.

APL är en första ingång till ditt yrkesliv och många av våra medarbetare har börjat hos oss direkt efter sin utbildning. 

Du ansöker via din skola

Om du vill göra din APL i Region Sörmland kontaktar du APL-samordnaren på din skola som lämnar en ansökan till våra studierektorer. Det är också skolan som ger dig besked om vilken plats du har fått. Vi tar inte emot direktansökningar från enskilda elever.

Vem kan göra APL hos oss?

Vi tar i första hand emot dig som går vård- och omsorgsprogrammet på en gymnasieskola eller vuxenutbildning som är ansluten till Vård- och omsorgscollege i Sörmland. Om du studerar på en annan skola men är folkbokförd i Sörmland erbjuder vi dig APL i mån av plats.

När du har fått en plats

När du har fått en APL-plats kontaktar vi dig för att ge den information du behöver inför din period hos oss. Som elev hos oss får du en kvalificerad handledare som är din huvudsakliga kontakt.

Rutin för studerande gällande vaccinationer

Gäller för alla studerande och praktikanter som deltar i patientnära arbete eller utför sysslor i patientnära miljöer. Målet är att alla som arbetar eller regelbundet vistas i lokaler där vård bedrivs ska ha immunitet och ett fullgott vaccinationsskydd. Region Sörmland har ett ansvar att minimera riskerna för att patienter utsätts för smitta när de söker eller får vård.

Den studerande ska vid förfrågan från Region Sörmland kunna uppvisa ett undertecknat "Underlag för behov av vaccination" samt vid behov kunna styrka vidtagna åtgärder.

Utbildningsanordnare ska, innan den studerande påbörjar en praktikplacering, ansvara för att den studerande har fyllt i Region Sörmlands underlag samt vidtagit eventuella åtgärder.

Region Sörmland tar inget ansvar för eventuella kostnader som kan uppstå med anledning av att ett ifyllt underlag leder till utgifter för utbildningsanordnare eller den studerande.

Kontaktperson
Utbildningssamordnare APL Teresa Laurén, 070 - 308 26 63, teresa.lauren@regionsormland.se

Här finns underlaget för behov av vaccination och det styrande dokumentet. 

Samverkansformen Vård- och omsorgscolleg

Uppdaterat: 12 mars 2024
P1SN