Kontaktpersoner Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har fasta telefontider för varje länsdel. Telefonen bemannas av handläggare som har fördjupad kompetens inom rehabilitering och samverkan.

Kontaktuppgifter och telefontider

Nedan finns telefonlista med kontaktuppgifter och telefontider till Arbetsförmedlingens kontaktperson i respektive länsdel.

OBS! I de fall du inte har möjlighet att ringa på den tid och dag som är avsatt för din länsdel, går det bra att ringa på annan dag och tid som är avsatt för annan länsdel. Skillnaden blir att den person som då svarar inte har samma lokalkännedom. 

 Kontaktlista och telefontider Arbetsförmedlingen Sörmland (pdf, nytt fönster)

Sommarschema för telefontider till Arbetsförmedllingen veckorna 25-36 (pdf, nytt fönster)

Rutiner för samtyckesblanketten

Ett skriftligt samtycke behöver ha inkommit till Arbetsförmedlingen innan ni tar kontakt om det gäller ett specifikt individären. Utan samtycke kan Arbetsförmedlingen alltid svara på generella frågor. För att säkerställa att samtycket fnns i ärendet rekommenderas att det skickas till Arbetsförmedlingen en vecka innan ni tar kontakt.  

Postadress

Arbetsförmedlingen
Box 352
63105 Eskilstuna

 

Uppdaterat: 27 april 2022
5JWK