Kontakt med ArbetsförmedlingenRutiner för kontakt med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Sörmland har tagit fram en riktlinje för kommunikation i individärenden. Den är framtagen utifrån Arbetsförmedlingens nuvarande förutsättningar och organisation. Riktlinjen gäller för hälso- och sjukvården samt kommunerna i Sörmland. 

Rutiner för kontakt med Arbetsförmedlingen (Nytt fönster, PDF)

Rutiner för samtyckesblanketten

Ett skriftligt samtycke behöver ha inkommit till Arbetsförmedlingen innan ni tar kontakt om det gäller ett specifikt individären. Utan samtycke kan Arbetsförmedlingen alltid svara på generella frågor. För att säkerställa att samtycket fnns i ärendet rekommenderas att det skickas till Arbetsförmedlingen en vecka innan ni tar kontakt.  

Postadress

Arbetsförmedlingen
FE 8123
107 67 Stockholm

 

Uppdaterat: 11 april 2024
CA4R