Kontaktuppgifter

Grundnivån för TRIS-strukturen är att det i aktuella verksamheter finns
namngiven rehabkoordinator och att Arbetsförmedlingen och kommunen har
utsedda och namngivna kontaktpersoner, för aktuella verksamheter.

På grundnivån fungerar rehabkoordinatorn och kontaktpersonerna som väg in i
den egna organisationen och förmedlande länk mellan den egna organisationen
och de samverkande parterna samt är behjälpliga vid generella frågor.

I undermenyerna hittar du kontaktuppgifterna till regionens rehabkoordinatorer samt kontaktpersoner från Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst.

Kontaktpersoner - Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner - Socialtjänsten

Rehabkoordinatorer - Hälso- och sjukvården

Uppdaterat: 18 november 2021
JXP7