Socialtjänsten

Listan nedan är indelad utifrån kommun och i bokstavsordning. Under varje kommun listas först vårdcentraler sedan kliniker. Först dock information om vad som gäller för länskliniker.

Länskliniker

Vissa länskliniker har TRIS-team med utsedda TRIS-representanter från socialtjänsten. Andra länskliniker har endast kontaktpersoner. I vissa kommuner har socialtjänsten utsett en särskild kontaktperson för länsklinikerna. I andra kommuner delar handläggare på kontaktmannaskapet.

Om det i listan nedan saknas uppgift om vem som är socialtjänstens kontaktperson på länskliniker går det bra att vända sig till vem som av representanterna i aktuell kommun.

Eskilstuna

Suvana Alagic

Telefon: 070-089 30 40
e-post: Suvana.Kasumovic@eskilstuna.se
Vårdenheter: Samtliga vårdcentraler i Eskilstuna samt Ortopedkliniken och Reumatologkliniken samt Psykiatrisk mottagning.

Flen

Lenita Saario

Telefon: 0157-43 04 75 
e-post: lenita.saario@flen.se 
Vårdenheter: VC Centrum, Flen, VC Malmköping samt psykiatrisk öppenvårdsmottagning KSK för individer boende i Flen

Gnesta

Elisabeth Arnet

Telefon: 0158-275137
e-post: Elisabeth.Arnet@gnesta.se
Vårdenheter: Vårdcentralen Gnesta samt Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Nyköping för individer boende i Gnesta 

Katrineholm

Annika Wågenberg

Telefon: 0150-568 13
e-post: Annika.Wagenberg@katrineholm.se
Vårdenhet: Samtliga vårdcentraler i Katrineholm samt Medicinkliniken, Ortopedkliniken samt psykiatriska kliniken, Reumatologkliniken samt Smärtmottagningen  (för personer boende i Katrineholm). 

Nyköping

Sofia Efraimsson

Telefon: 0155-24 85 63
e-post: sofia.efraimsson@nykoping.se
Vårdenhet: Vårdcentralerna i Nyköping samt psykiatrisk Öppenvårdsmottagning Nyköping (för individer boende i Nyköping)

Oxelösund

Malin Singh

Telefon: 0155-384 24
e-post: malin.singh@oxelosund.se
Vårdenhet: Vårdcentralen Oxelösund och Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Nyköpings lasarett (för personer boende i Oxelösund)

Strängnäs

Anna Schmidt

Telefon: 0152-299 58
e-post: anna.schmidt@strangnas.se
Vårdenhet: Vårdcentralerna Mariefred, Mälarlunden och Strängnäs samt Pstkiatrisk mottagning Strängnäs. 

Trosa

Jessica Neselius

Telefon: 0156-523 04 
e-post:  jessica.neselius@trosa.se
Vårdenhet: Vårdcentralen Trosa, Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning Nyköping (individer boende i Trosa)

Vingåker

Telefon: 0151-191 61 (be om att bli kopplad till aktuell TRIS-representant)
Vårdenhet: Vårdcentralen Vingåker, Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning Katrineholm (individer boende i Vingåker)

Uppdaterat: 19 februari 2024
41YY