Kontaktuppgifter

Grundnivån för TRIS-strukturen är att det i aktuella verksamheter finns
namngiven rehabkoordinator och att Arbetsförmedlingen och kommunen har
utsedda och namngivna kontaktpersoner, för aktuella verksamheter.

På grundnivån fungerar rehabkoordinatorn och kontaktpersonerna som väg in i
den egna organisationen och förmedlande länk mellan den egna organisationen
och de samverkande parterna samt är behjälpliga vid generella frågor.

På nedanstående sidor hittar du kontaktuppgifterna till regionens rehabkoordinatorer samt kontaktpersoner från Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst.

Kontaktpersoner - Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner - Socialtjänsten

Rehabkoordinatorer - Hälso- och sjukvården

Uppdaterat: 3 januari 2023
HN3B