Apostolos Analatos

Att förbättra vården för patienter som har besvär med halsbränna och sura uppstötningar, så kallad gastroesofageal refluxsjukdom, är temat för Apostolos Analatos forskning. I dagarna går hans avhandling upp till disputation på Karolinska institutet.

Gastroesofageal refluxsjukdom är vanligt. Ungefär 15 procent av befolkningen har besvär med halsbränna och sura uppstötningar. I allvarliga fall kan även matstrupen bli inflammerad.

– Trots att behandlingen med läkemedel är effektiv kan vissa patienter behöva opereras, och ibland ger operation ett bättre resultat. Jag ville ta reda på när det är värt att satsa på tidig operation och vilken operationsmetod som fungerar bäst, säger Apostolos Analatos.

Apostolos Analatos arbetar som överläkare i kirurgi på Nyköpings lasarett där man varje år opererar ett flertal patienter med magmunsbråck.

– Det är viktigt för mig att det jag forskar om kan användas direkt i vården. De olika varianterna av kirurgiska metoder har varit ofullständigt studerade, och jag hoppas att min forskning kan leda till att den kirurgiska behandlingen förfinas och att resultatet av operationen blir ännu bättre för varje enskild patient, säger Apostolos Analatos,

Kirurgisk rekonstruktion av funktionella och anatomiska defekter i hiatus diafragmatica är titeln på Apostolos Analatos avhandling. Apostolos disputerade den 2 juni. Du hittar avhandlingen här: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48036

Forskning i Region Sörmland
Centrum för klinisk forskning arbetar med att stärka regionens vetenskapliga kompetens genom att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland.

Centrum för klinisk forskning ger stöd och hjälp till såväl grundläggande projekt som till större forskningsprojekt och delar två gånger per år ut forskningsmedel (2021 sammanlagt 16 098 696 kronor).

Uppdaterat: 15 januari 2024
36DH