Emma Säfström

Sjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Emma Säfström har forskat om kontinuitet i hjärtsjukvården efter utskrivning från sjukhus och hur den påverkar flera olika faktorer hos patienten.

Emma Säfström, som till vardags hör hemma på medicinkliniken på Nyköpings lasarett, disputerade med sin forskning vid Linköpings Universitet den 31 mars.
I avhandlingen ligger fokus på hjärtpatienters upplevelse av kontinuitet i eftervården och hur det påverkar faktorer såsom känsla av kontroll, egenvård, hälsorelaterad livskvalitet och återinläggningar.

- Det känns fantastiskt! Läskigt, roligt och spännande på samma gång, säger Emma Säfström strax innan det är dags för henne att försvara sin avhandling.

Vill hjälpa sårbara patienter

Emma Säfströms forskning grundar sig i att hon för ett tiotal år sen jobbade med att följa upp nyligen utskrivna hjärtpatienter. Hon märkte då att främst patienter med den livslånga sjukdomen hjärtsvikt hade många frågor och inte visste vart de skulle vända sig för att få svar på dem.

- Efter utskrivning är patienterna väldigt sårbara och utsatta och jag kände att jag ville försöka förbättra deras situation, säger Emma Säfström.

Har utvecklat frågeformulär

I sin forskning har Emma Säfström bland annat använt ett frågeformulär från Kanada, där hon anpassat frågorna efter den svenska sjukvårdens arbetssätt och begrepp. Frågeformuläret är ett kvalitetssäkrat sätt att utvärdera hur patienten upplever kontinuiteten i den vård som ges efter utskrivning.
Resultaten visar att patienterna är mest nöjda med relationen till vårdpersonalen men de skattar samverkan mellan olika vårdgivare sämst. Detta gäller främst patienter med hjärtsvikt, som kräver en livslång kontakt med vården.

- De här patienterna kan i olika skeden tillhöra specialistsjukvården, primärvården och hemsjukvården. När det inte är tillräckligt tydligt för vården vem som har ansvaret blir det också väldigt otydligt för patienten som i värsta fall bollas runt med sina obesvarade frågor, säger Emma Säfström.

Hoppas på bättre samarbete i vården

Emma Säfström har forskat på deltid sen 2016 men forskningen fick göra ett uppehåll under pandemin. I sin forskning har hon samarbetat med handledare och medförfattare och beskriver grupparbetet som en av de stora fördelarna med att forska. En annan fördel hon ser är möjligheten att få grotta ner sig i de riktigt små detaljerna.

- Nu hoppas jag att min forskning kan leda till ett bättre samarbete inom vården för den här gruppen patienter. Att frågeformuläret börjar användas i vår region men också nationellt för att få en kvalitetssäkrad utvärdering av hur varje patient uppfattar sin vård och samordningen av den, säger Emma Säfström som nu kan titulera sig medicine doktor.

På Linköpings Universitets hemsida kan du läsa Emma Säfströms avhandling

Uppdaterat: 11 maj 2023
46YG