Forskningsförberedande kurs

Kursen syftar till att ge en introduktion till klinisk, patientnära forskning och förbereda deltagarna för att genomföra ett eget forskningsprojekt/forskningsarbete på vetenskaplig grund. Kursen ska också ge en adekvat bakgrund för utvärderings- och utvecklingsarbete.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till anställda som planerar att genomföra ett forsknings-/utvecklingsprojekt. Alla yrkeskategorier är välkomna att gå kursen. Kursen vänder sig också till de ST-läkare som ska genomföra sitt obligatoriska projektarbete.

Förkunskaper:
Inga specifika förkunskaper krävs.

Innehåll:
Att skriva vetenskapligt/projektplan
Forskningsetik
Forskningsprocessen, kvantitativ och kvalitativ metod
Grundläggande statistik
Litteratursökning
Projektplanering
Projektpresentation
Vad är vetenskaplig litteratur?
Biobank

Upplägg:
För att skapa goda förutsättningar för ett varaktigt lärande bygger kursen på mycket egen aktivitet bland deltagarna. Det bärande momentet är att alla kursdeltagare får träna sig på att skriva en projektplan. Utöver schemalagd tid krävs 1-3 dagars eget arbete. Det är obligatoriska inslag i kursen att läsa två artiklar före kursstart och att lämna in en projektplan inför sista kursdagen.

Kursintyg:
För att få kursintyg krävs att du har varit närvarande vid alla kursmoment, besvarat frågorna på artiklarna samt lämnat in din projektplan och fått den godkänd.

Kursort:
Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Kursdatum:
Dag 1. 15 september
Dag 2. 30 september 
Dag 3. 19 oktober 
Dag 4. 10 november 
Dag 5. 16 november (egen studietid, ej obligatorisk)
Dag 6. 23 november (egen studietid, ej obligatorisk)
Dag 7. 2 december 

Tid: 09.00 - 16.00

Anmälan:

Anmäl dig här senast 13 juni.

Max 24 deltagare.

Kontaktuppgifter

Frågor om kursen besvaras på mail: Centrum för klinisk forskning

Alternativ administratör Pernilla Larsson. tfn: 016-10 54 01

 

Uppdaterat: 20 april 2021
KSXF