Forskningsförberedande kurs

Kursen syftar till att ge en introduktion till klinisk, patientnära forskning och förbereda deltagarna för att genomföra ett eget forskningsprojekt/forskningsarbete på vetenskaplig grund. Kursen ska också ge en adekvat bakgrund för utvärderings- och utvecklingsarbete.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till anställda som planerar att genomföra ett forsknings-/utvecklingsprojekt. Alla yrkeskategorier är välkomna att gå kursen. Kursen vänder sig också till de ST-läkare som ska genomföra sitt obligatoriska projektarbete.

Förkunskaper:
Inga specifika förkunskaper krävs.

Innehåll:
Att skriva vetenskapligt/projektplan
Forskningsetik
Forskningsprocessen, kvantitativ och kvalitativ metod
Grundläggande statistik
Projektplanering
Projektpresentation
Biobank

Upplägg:
För att skapa goda förutsättningar för ett varaktigt lärande bygger kursen på mycket egen aktivitet bland deltagarna. Det bärande momentet är att alla kursdeltagare får träna sig på att skriva en projektplan. Utöver schemalagd tid krävs 1-3 dagars eget arbete. Det är obligatoriska inslag i kursen att läsa två artiklar före kursstart och att lämna in en projektplan inför sista kursdagen.

Kursintyg:
För att få kursintyg krävs att du har varit närvarande vid alla kursmoment, besvarat frågorna på artiklarna samt lämnat in din projektplan och fått den godkänd.

Kursort:
Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Kursdatum:
Dag 1. 
30 januari 2024
Dag 2. 13 februari 2024
Dag 3. 5 mars 2024
Dag 4. 19 mars 2024
Dag 5. 26 mars (egen studietid) 2024
Dag 6. 9 april (egen studietid) 2024
Dag 7. 16 april 2024

Tid: 09.00 - 16.00

Sista anmälningsdag:

Sista dag har passerat.

Anmälningsdatum till hösten 2024 kommer under våren 2024. 

Max 24 deltagare.

Besked:

Kommer under vecka 46.

Kontaktuppgifter

Frågor om kursen besvaras på mail: Centrum för klinisk forskning - centrumforkliniskforskning@regionsormland.se 

Alternativ administratör Pernilla Larsson. tfn: 072-143 21 42

 

Uppdaterat: 15 november 2023
JJA2