GCP-kurs (Good Clinical Practice)

Målgrupp: För prövare, forskare samt forskningssköterskor som saknar formell GCP-kompetens eller som har behov av att förnya den.


I vår (2021) kommer det att finnas möjlighet att gå GCP kurs den 14 april eller den 19 maj. Det är begränsat till 25 deltagare per tillfälle. Alla i Region Mellansverige kan anmäla sig så om ni behöver förnya era GCP certifikat eller har medarbetare som behöver det så anmäl er så fort som möjligt på länken nedan.

https://www.forummellansverige.se/utbildningar/

Utbildningen är en TransCelerate godkänd heldagsutbildning i GCP för prövare och övrig personal som arbetar med, eller är intresserad av att börja arbeta med, kliniska prövningar.

En TransCelerate godkänd GCP utbildning, som denna utbildning, bedöms som en fullgod GCP utbildning av de flesta läkemedelsföretagen som är med i organisationen. Utbildningen gäller tre år från utbildningstillfället och behöver inte uppdateras under denna tid förutsatt att inte lokala regelverk och/eller sponsorn kräver förnyad utbildning.

Vid frågor
Kontakta lokal nodsamordnare Lena Ericsson.
Mail: Lena Ericsson

Uppdaterat: 23 februari 2021
C2BJ