GCP-kurs (Good Clinical Practice)

Målgrupp: För prövare, forskare samt forskningssköterskor som saknar formell GCP-kompetens eller som har behov av att förnya den.


Utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för hälso- och sjukvårdspersonal - Region Gävleborg

När: 1 december, digitalt, men det finns även möjlighet att delta på plats i CFUG:s lokaler

Vi startar kl 08.30 har en timmes lunch cirka 12.00-13.00 och avslutar kl 16.00

Eller: För dig som vill uppdatera dina GCP-kunskaper en halvdag, 15 december kl 13.00-16.00, digitalt, men det finns även möjlighet att delta på plats i CFUG:s lokaler.

Anmälan till funktionsbrevlådan Skyddad adress

Utbildningen är TransCelerate godkänd och vänder sig till dig som arbetar med, kommer att arbeta med eller har intresse av kliniska prövningar.

Utbildningen anses gälla i tre år och behöver inte uppdateras under denna tid förutsatt att inte tillämpbara regelverk och/eller sponsorn kräver förnyad utbildning. Utbildningen är baserad på den uppdaterade versionen av GCP som infördes i juni 2017. (GCP E6 R2).

Utbildningen sker digitalt, är kostnadsfri och arrangeras av Centrum för Forskning och Utveckling, Region Gävleborg


Dagen inkluderar den senaste versionen av GCP handboken.

 

Uppdaterat: 20 september 2021
JD6F