Evidensbaserad omvårdnadskurs

”Patienters tillgång till vård enligt bästa tillgängliga kunskap kan variera på grund av det gap som finns mellan tillgänglig kunskap och det som faktiskt görs i vården. En konsekvens av detta är att vårdens resurser inte används effektivt och att en del åtgärder är ineffektiva eller till och med skadliga för patienterna. För att motverka sådana konsekvenser bör all vård och omvårdnad vara evidensbaserad. Men vad innebär det egentligen, och hur gör man för att vård och omvårdnad ska bli evidensbaserad? I den här kursen får du de grunder som du behöver för att arbeta mer evidensbaserat. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.”

Utbildningens innehåll:
Under kursens gång får du som kursdeltagare inblick i vad evidensbaserad omvårdnad är. Kursen innehåller praktiska övningar i att ta fram evidens för ett aktuellt omvårdnadsproblem/-område. Kursen omfattar fyra heldagar och en del eget arbete mellan gångerna. Förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår.

Kursdeltagare:
Utbildningen vänder sig till dig som har en medellång vårdutbildning såsom exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut.

Kurstillfällen:
Nya datum är inte satta än. Vid intresse av kursen, var god kontakta mail: Centrum för klinisk forskning

Kursintyg:
Alla som genomför kursen får ett kursintyg.

Uppdaterat: 17 november 2023
X58C