Introduktion till kvalitativ metod

Syfte

• att ge kursdeltagarna en inblick i kvalitativ forskningsansats och metoder som används vid datainsamling och analys
• att ge kursdeltagarna kännedom om vilka typer av forskningsfrågor man kan få svar på med kvalitativ forskningsmetodik
• att stimulera till tillämpning av kvalitativ forskningsmetodik inom eget intresseområde

Målgrupp:
Anställda inom Region Sörmland intresserade av kvalitativ forskningsmetodik.

Innehåll:
Kursen inleds med en allmän introduktion i olika vetenskapliga förhållningssätt och vetenskapsteori. Vidare behandlas när det är lämpligt att använda kvalitativ metod och vilka typer av forskningfrågor som kan besvaras med hjälp av en kvalitativ ansats. En översikt ges över olika sätt att samla in och analysera data. Vidare belyses kvalitetskriterier vid forskning utifrån kvalitativ ansats. Kursen innehåller föreläsningar blandat med praktiska övningar.

Bakgrundskunskaper:
Inga specifika bakgrundskunskaper krävs.

Kurstid:
09.00 - 16.00. Kaffe ingår. Deltagarna ordnar med egen lunch.

Kursdatum:
Planeras 240528 samt 240604 (heldagar)

Vart:
Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Anmälan:

Anmälningsformulär kommer senare under året.

Vid intresse kontakta Centrum för klinisk forskning


Max 18 deltagare. Antagning enligt "först till kvarn" principen

Frågor om kursen besvaras på mail: Centrum för klinisk forskning

 

Uppdaterat: 22 september 2023
RKKV