Axel Nyberg

Historisk disputation på Mälarsjukhuset

Axel Nyberg, överläkare på anestesikliniken MSE/KSK, försvarar sin doktorsavhandling lördag 11 juni.
Det är den första medicinska avhandling som försvaras på ett sjukhus i Sörmland. Disputationen genomförs i konferenslokalen vid Pandion på Mälarsjukhuset och startar kl 09.00. Disputationen är öppen för alla intresserade.

Axel Nybergs forskning fokuserar på hur respiratorbehandling kan användas vid sepsis för att ge kroppens organ bästa hjälp till återhämtning. 11 juni är det dags för disputation efter 10 års forskningsarbete.

- Jag har under doktorandtiden haft en delad tjänst där jag förutom att arbeta med patienter också haft tid för forskning tack vare stöd från Centrum för klinisk forskning. Det bästa med forskningen är att få samarbeta med fantastiskt begåvade människor, diskutera vitt och brett samt känslan av att kunna mer och mer. Sepsis är en allvarlig och oerhört komplex sjukdom som det är viktigt att vi ökar kunskapsmängden om, säger Axel Nyberg, överläkare på anestesikliniken, Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset.

Historisk disputation

Det är första gången som en medicinsk avhandling försvaras på ett sjukhus i Sörmland.

- Jag är väldigt glad att vi kan hålla disputationer, den högsta akademiska examen, hemma i Region Sörmland. Jag hälsar alla välkomna till denna historiska händelse! säger Petri Olivius, forskningsdirektör i Region Sörmland och forskningschef på Centrum för klinisk forskning.

Här hittar du Axels doktorsavhandling

Uppdaterat: 15 januari 2024
WKNU