Statistikkurs med fokus på SPSS

Kursen syftar till att:
- Ge kursdeltagarna en ökad kunskap om olika statistiska metoder.
- Ge kursdeltagarna möjlighet att direkt omsätta nyvunnen teoretisk kunskap i praktiskt användande av statistikprogrammet SPSS.

Målgrupp:
Kursen vänder sig i första hand till anställda i Region Sörmland som driver projekt.

Förkunskaper:
Viss datorvana.

Innehåll:
Kursen är en endagarskurs och är både praktiskt och teoretiskt inriktad. Målet är att man efter kursen ska kunna använda SPSS till att beskriva, presentera samt göra enklare analyser av ett datamaterial på egen hand. Genomgång på tavlan kommer varvas med exempel och praktiska övningar i programmet.

Kursdatum:
Inget bestämt än

Kursen omfattar en heldag.

Kursort:
Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Lokal meddelas senare.

Anmälan:

Anmälningstiden har gått ut.

Antal deltagare: minst 8 och max 12

Frågor om kursen besvaras på mail: Centrum för klinisk forskning

 

Uppdaterat: 3 juli 2023
ZWEY