Statistikkurs med fokus på SPSS

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i statistikprogramvaran SPSS.
-Hantering av större datamaterial
-Deskriptiv statistik

Målgrupp:
Anställda i Region Sörmland som behöver en statistikprogramvara utöver vad Excel kan erbjuda.

Förkunskaper:
Datorvana, Officepaketet.

Innehåll:
Kursen anpassas efter önskemål men är framför allt tänkt att vara en praktisk introduktion till SPSS. Eventuellt kan mer avancerade moment också ingå. Kurstiden är en hel- eller halvdag..

Kursort:
Centrum för klinisk forsknings lokaler, Sveavägen entré 9, Mälarsjukhuset eller Teams.

Frågor och intresse av kursen besvaras på mail:
Centrum för klinisk forskning - Centrumforkliniskforskning@regionsormland.se 

 

Uppdaterat: 5 januari 2024
CYD2