Övervikt och obesitas hos barn

Förekomsten av övervikt och obesitas hos barn i Sörmland är bland den högsta i landet. Obesitas hos barn leder både till fysiskt och psykiskt lidande. Det är också en riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder och förkortad livslängd. Orsakerna är komplexa och insatser behövs i hela samhället för att förbättra situationen.

Förekomsten av övervikt och obesitas har ökat över tid. I Sörmland har 16 % av alla 4-åringar övervikt eller obesitas. Det är bland de högsta siffrorna i landet. Fler flickor än pojkar är drabbade i förskoleåldern.

Övervikt är vanligare bland ungdomar, jämfört med yngre barn. Bland sörmländska killar i årskurs 2 på gymnasiet har 25 % övervikt eller obesitas. Förekomsten ökar med åldern och är vanligare bland ungdomar än yngre barn.

Fakta om övervikt och obesitas

Övervikt och obesitas är ett folkhälsoproblem. Bakgrunden är att våra levnadsvanor förändrats de senaste decennierna. Nu konsumerar vi mer snabbmat, sötade drycker och sötsaker än tidigare. Samtidigt har vi blivit mer stillasittande.

Obesitas bland barn är en riskfaktor för sjukdomar som diabetes typ 2, hjärtsjukdomar, leverpåverkan och hypertoni redan tidigt i livet. Obesitas bland unga ger också ökad risk för fysisk och psykisk sjuklighet i vuxen ålder. Därför är det viktigt att förebygga sjukdomen och ge en god vård till barn.

Arbete för att förebygga och minska övervikt och obesitas bland barn

Region Sörmland och flera kommuner i Sörmland har en gemensam arbetsgrupp som jobbar med att minska förekomsten av övervikt och obesitas bland barn och ungdomar. Vi har en överenskommelse om hur vi ska samarbeta för att ge barn en god vård. Kan du bidra? Kontakta oss!

 

Uppdaterat: 8 december 2023
HB45