Valfrihet- och vårdgarantiservice

Valfrihet och vårdgarantiservice besvarar frågor om det fria vårdvalet och vårdgaranti utifrån patientlag (2014:821) samt riksavtalet utomlänsvård.

Valfrihet och vårdgarantiservices uppdrag är:

  • Svara på frågor om regelverket kring det fria vårdvalet och vårdgaranti, gäller både frågor från personal och patienter.
  • Guida patienten för att hitta andra vårdgivare när patienten åberopar det fria vårdvalet, sökvägar ges via 1177.se
  • Informera om aktuella väntetider i vården via Uppskattad väntetid och ledig kapacitet
  • När patienten vill åberopa vårdgarantin hänvisas patienten till ansvarig klinik
Uppdaterat: 6 maj 2024
Y17A