Hälsoval - Vårdval Primärvård

Primärvården utgör basen för det svenska sjukvårdsystemet. Det är regionerna i Sverige som ansvarar för att erbjuda en god och jämlik hälso- och sjukvård. Det första mötet med sjukvården sker ofta via en vårdcentral, vilket utgör skäl för dess tillgänglighet i samhället. Det är obligatoriskt för samtliga regioner att ha ett vårdvalssystem.

Etablera ny vårdcentral

Vårdvalssystemet innebär att regionerna ger aktörer i uppdrag att starta, driva och till viss grad utforma den vård som innefattar primärvården. Det är upp till varje region att själva utforma regelverken kring vårdvalet. I regelboken för bedrivande av primärvård hittar du de regelverk som gäller för att bedriva vårdcentral i Sörmland.

Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland

Val av vårdcentral

Medborgare väljer själv vilken vårdcentral hen vill tillhöra (lista sig på), om ett aktivt val inte görs kommer det automatiskt bli den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Valet görs via 1177.

På 1177 går det att läsa mer om att välja vårdcentral.

För personer som inte har möjlighet att använda e-tjänster går det att fylla i en blankett och lämna den till vårdcentralen. Blankett för val av vårdcentral Region Sörmland

Uppdaterat: 15 februari 2024
FA12