Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland

Regelboken för bedrivande av primärvård i Region Sörmland beskriver hur vårdcentraler i Sörmland ska utföra sitt uppdrag och vilka ersättningar som finns.

Regelbok 2024 för bedrivande av primärvård i Region Sörmland (PDF)

Regelbok 2023 för bedrivande av primärvård i Region Sörmland (PDF)

Uppdaterat: 3 januari 2024
8PTB