Hälsovalschefens beslut

På denna sida publiceras hälsovalschefens beslut som är styrande för primärvården i Sörmland.

Reducerade öppettider

2024-05-27 Hälsovalschefens beslut gällande dispensansökan inför sommaren - vårdcentralen centrum Flen

2024-02-29 Hälsovalschefens beslut gällande tillfälligt reducerade öppettider i TeleQ - vårdcentralen Malmköping

2024-01-18 Hälsovalschefens beslut gällande primärvårdsjour i västra länsdelen

Administrativa villkor

2024-05-16 Hälsovalschefens beslut gällande krav om anslutning för digitala underleverantörer som producent och konsument till Nationell Patientöversikt (NPÖ) och producent till 1177 Journalen

2021-05-20 Hälsovalschefens beslut gällande dokumentation primärvårdsjouren i Eskilstuna

Rapportering och uppföljning

2020-11-10 Hälsovalschefens beslut gällande överföring av data till BHVQ

2022-11-28 Hälsovalschefens beslut gällande riktlinjer digitalt arbete med psykisk ohälsa i primärvården

2018-08-28 Hälsovalschefsens beslut gällande kodansvarig medicinsk sekreterare på varje vårdcentral

Ekonomi och ersättning

2024-06-03 Hälsovalschefens beslut gällande inköp av utrustning
vid start av ny vårdcentral

2024-04-09 Hälsovalschefens beslut gällande fakturering av egeninducerad provtagning hos digitala underleverantörer

2024-02-14 Hälsovalschefens beslut gällande ersättning för intygsbedömning inom psykiatri under primärvårdens beredskap

2024-01-08 Hälsovalschefens beslut kring provtagning inom hemsjukvård och SÄBO

2021-06-23 Hälsovalschefens beslut gällande avgift för uteblivet besök för digitala aktörer

2021-03-15 Hälsovalschefens beslut angående besöksersättning diagnos rådgivning, ospecificerad

2020-03-16 Hälsovalschefens beslut gällande hälsovalsfinansiering vid uppstart av nyetablerade Familjecentraler i Sörmland

Läkemedel och vaccination

2024-05-29 Hälsovalschefens beslut gällande beställning av vissa rekvisitionsläkemedel till vårdcentraler
Bilaga: Ansvar, kostnadsställe och aktivitetskod per vårdcentral gällande beställning av vissa rekvisitionsläkemedel till vårdcentraler

Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 5 juni 2024
RMM4